نرم افزار

image

حذف لینک شیراز حساب

قیمت: 50,000 تومان
خرید نسخه "حذف لینک شیراز حساب" برای حذف عبارت "قدرت گرفته از گروه نرم افزار شیراز"

image

ماژول پرداخت WHMCS

قیمت: 10,000 تومان
ماژول واسط پرداخت WHMCS، با کمک این ماژول می توانید سیستم WHMCS را به شیراز حساب متصل کنید و درگاه های خود را یک پارچه کنید.

image

ماژول WooCommerce

قیمت: 15,000 تومان
با کمک این ماژول می توانید سیستم WooCommerceرا به شیراز حساب متصل کنید و درگاه های خود را یک پارچه کنید.