سه نکته که باید از یک برنامه نویس یاد بگیرید برنامه نویسی دنیای خاص خود را دارد در این دنیا یک برنامه نویس روش ها و کارهای مختلفی را پیش می گیرد که سه نکته جالب است که بهتر است همه ما آن را یاد بگیریم.

سه نکته که باید از یک برنامه نویس یاد بگیرید

برنامه نویسی یکی از مهم ترین مباحث دنیای تکنولوژی است و به صورت مهارت ایجاد می شود، بعضی افراد این مهارت را به عنوان شغل انتخاب می کنند و برخی فقط اطلاعات در مورد آن دارند.

هر کاری فقط یک راهکار ندارد:در دنیای برنامه نویسی شما می توانید یک مسئله با چند روش حل نمایید،اگر این موضوع را برای ذهن خود ایجاد کنیم قطعا ذهن بازی خواهیم داشت و سریعا برای حل یک مشکل یک راه را در نظر نمی گیریم،این موضوع باعث می شود که بفهمیم یک چیز مثل پول راه حل همه چیز نیست.

انجام کار و گرفتار شدن در آن:بسیاری از برنامه نویس ها در محیط های Open Source رایگان کار می کنند و همواره برای توسعه این محیط می کوشند، شاید در نگاه اول به نظر برسد که این افراد کاری بیهوده انجام می دهند ولی در واقع این افراد تلاش می کنند 1-ابزاری برای خودشان درست کنند 2-خودشان را نشان بدهند که در نهایت قطعا این افراد احتمال پیدا کردن کارهای خوب را دارند، پس قطعا انجام کار هرچند رایگان ولی بسیار مهم است چرا که نباید از کار کردن ترسید.

منابع برای هر چیزی وجود دارد:شاید فکر کنید وقتی می خواهید کاری را شروع کنید دیگران آن را انجام داده اند اما به نظر من این یک اشتباه است بر اساس نکته اول همواره راهکاری بهتر وجود دارد که شما بتوانید آن را بهتر انجام دهید و مهم تر این که برای شما نیز جای هست که بتوانید مشتری ها و محیط خود را داشته باشید لذا برای شما نیز منابعی هست که از آن بتوانید استفاده کنید و کسب درآمد داشته باشید.