Bootstrap v4.1 منتشر شد اولین نسخه اصلی از مجموعه 4.0 منتشر شد.

Bootstrap v4.1 منتشر شد

Bootstrap که محبوب ترین فریم ورک سازنده UI است امروز نسخه v.4.1 را منشر کرد موارد جدید مهم به شرح زیر است.

  1. .flex-fill, .flex-grow-*,.flex-shrink-* را اضافه شد.
  2. .text-monospace را اضافه شد.
  3. .text-body،.text-black-50 و .text-white-50 اضافه شد.
  4. .shadow-* برای قرار دادن سایه اضافه شد.
  5. .w-auto و .h-auto اضافه شد.

البته موارد فوق تنها موارد جدید است اما شما می توانید با رفتن به آدرس زیر به مستندات نسخه 4.1 دسترسی داشته باشید.

https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction

همچنین لیست کامل تغییرات در GitHub موحود است:

https://github.com/twbs/bootstrap/issues/25375